Drop vs Truncate

Drop and Truncate dvije su izjave SQL (strukturirani jezik upita) koje se koriste u sustavima za upravljanje bazama podataka, gdje želimo ukloniti zapise podataka iz baze podataka. I Izvodi i izbacivanje i skraćivanje uklanjaju čitave podatke u tablici i odgovarajući SQL izraz. Operacija brisanja nije učinkovita u ovom slučaju, jer koristi više prostora za pohranu od Drop and Truncate.

U slučaju, ako želimo potpuno odbaciti tablicu u bazu podataka sa svim njezinim podacima, SQL nam omogućuje jednostavno provođenje ovoga pomoću iskaza Drop. Naredba Drop je naredba DDL (jezik definicije podataka) i može se koristiti za uništavanje postojeće baze podataka, tablice, indeksa ili pogleda. Izbriše sve podatke u tablici, kao i strukturu tablice iz baze podataka. Također, možda ćemo se htjeti riješiti svih podataka u tablici jednostavno, ali bez tablice, a u takvom scenariju možemo upotrijebiti Truncate izjavu u SQL-u. Truncate je također DDL naredba i eliminira sve retke u tablici, ali čuva definiciju tablice jednaku za buduću upotrebu.

Naredba za ispuštanje

Kao što je spomenuto ranije, naredba Drop uklanja definiciju tablice i sve njene podatke, ograničenja integriteta, indekse, okidače i privilegije pristupa, koja je stvorena na toj određenoj tablici. Dakle, u potpunosti spušta postojeći objekt iz baze podataka, a odnosi prema ostalim tablicama također više neće biti valjani nakon izvršavanja naredbe. Također uklanja sve podatke o tablici iz rječnika podataka. Slijedi tipična sintaksa za korištenje iskaza Drop na tablici.

DROPI STOL

Moramo jednostavno zamijeniti naziv tablice koji želimo ukloniti iz baze podataka u gornjem primjeru naredbe Drop.

Važno je naglasiti da se iskaz iz pada ne može upotrijebiti za brisanje tablice, na koju se već pozvao ograničenje stranog ključa. U tom slučaju prvo treba odbaciti referenciranje ograničenja stranog ključa ili tu određenu tablicu. Izjava Drop se također ne može primijeniti na sistemske tablice u bazi podataka.

Kako je naredba Drop automatska izjava o počinjanju, nakon što se jednom aktivirana operacija ne može povući natrag i neće se aktivirati okidači. Kada padne tablica, sve reference na tablicu neće biti valjane, i stoga, ako želimo ponovo koristiti tablicu, ona se mora ponovo stvoriti sa svim ograničenjima integriteta i povlasticama pristupa. Svi odnosi prema ostalim tablicama, također se moraju ponovno naći.

Skraći naredbu

Naredba skraćivanje je naredba DDL i ona uklanja sve retke u tablici bez ikakvih korisnički uvjeta i oslobađa prostor koji tablica koristi, ali struktura tablice sa svojim stupovima, indeksima i ograničenjima ostaje ista. Truncate eliminira podatke iz tablice razmještanjem podataka s podacima koji se koriste za pohranjivanje podataka u tablici, a samo se ovi razmještaji stranica čuvaju u dnevniku transakcija. Tako koristi manje resursa dnevnika transakcija i resursa sustava u usporedbi s drugim srodnim SQL naredbama poput Delete. Dakle, Truncate je malo brži iskaz od ostalih. Slijedi tipična sintaksa za Truncate naredbu.

TRUNCATNA TABELA

Trebali bismo zamijeniti naziv tablice iz koje želimo ukloniti sve podatke u gornjoj sintaksi.

Odrezivanje se ne može koristiti na tablici na koju se poziva ograničenje stranog ključa. Koristi obavezu počinjenja prije nego što djeluje, a drugu obvezu nakon toga, tako da je povrat rove transakcije nemoguć i ne pokreću se nikakvi pokretači. Ako želimo ponovo upotrijebiti tablicu, trebamo pristupiti samo postojećoj definiciji tablice u bazi podataka.

Koja je razlika između Dropa i Truncatea?

Naredbe Drop i Truncate su DDL naredbe i također automatski izvršavaju izjave, tako da se transakcije izvršene pomoću ovih naredbi ne mogu vratiti natrag.

Primarna razlika između Drop i Truncate je u tome što naredba Drop uklanja ne samo sve podatke u tablici, već i trajno uklanja strukturu tablice iz baze podataka sa svim referencama, dok naredba Truncate uklanja samo sve redove u tablici , a čuva strukturu tablice i njene reference.

Ako padne tablica, odnosi prema drugim tablicama više neće biti valjani, a ograničenja integriteta i pristupne povlastice također će biti uklonjene. Dakle, ako se tablica traži za ponovnu upotrebu, ona mora biti rekonstruirana s odnosima, ograničenjima integriteta, ali i pristupnim privilegijama. Ali ako je tablica skraćena, struktura tablice i njezina ograničenja ostaju za buduću upotrebu, i tako, nijedno od gore navedenih ograničenja nije potrebno za ponovno korištenje.

Kada se ove naredbe primijene, moramo biti oprezni da ih koristimo. Također bismo trebali bolje razumjeti prirodu ovih naredbi, način na koji rade, a također i pažljivo planiranje prije nego što ih upotrijebimo kako bismo spriječili da nedostaju bitne stvari. Konačno, obje ove naredbe mogu se koristiti za brzo i jednostavno čišćenje baza podataka, trošeći manje resursa.